Navigacioni menij

среда, 7. април 2021.

Hronologija jednog bezumlja

OD SKUPŠTINE PRAVILI CIRKUS, PA SVOM PAJTOSU VUKOSAVU SUDIMCU NAMESTILI 15 MILIONA DINARA ZA APANAŽU

Aleksandrovac – Bivši čelnici aleksandrovačke opštine, od 2007 – 2018. godine, na svakom koraku izigravali odluke Skupštine opštine, kao i pozitivne Zakonske norme držasve Srbije, da bi svom pajtosu Vukosavu Sudimcu namestili 15 miliona dinara, koliko je u izvršnom sudskom postupku naplatio od opštine Aleksandrovac za 11-godišnju apanažu likvidacionog Upravnika JP „Informativni centar“.

Kršeći Zakon, ova opasna grupa, posele gašenja "Informativnog centra", po istom receptu likvidirala Turističku organizaciju, Sportku organizaciju i Kulturno prosvetnu Zajednicu Aleksandrovca. Sve sa ciljem, krčmljenja opštinske imovine i prelivanja para u džepove pojedinaca na vlasti, te formiranja privatnih Udruženja građana, gde su zaposlili svoje bliže i dalje rođake. Tako se jedino u Aleksandrovcu desilo, da direktori tih Udruženja budu sa osnovnom školom i da primaju platu od preko 80.000 dinara. Ali da krenemo redom.

Pored isplate 15.000.000 dinara Sudimcu, Osnovni sud  u Brusu SJ u Aleksandrovcu, naložio je opštini Aleksandrovac  da u roku od 8 dana plati i troškove parničnog postupka u iznosu od 275.350 dinara.

U obrazloženju presude Osnovnog suda u Brusu SJ u Aleksandrovcu stoji, da je odlukom SO Aleksandrovac od 12.02.2007. godine ugašeno JP „Informativni centar“. Na istoj sednici Vukosav Sudimac postavljen za likvidacionog upravnika tog preduzeća, uprkos tome što je od juna 2005. godine obavljao javnu funkciju Sekretara SO Aleksandriovac, te bio u direktnom sukobu interesa.

Za par meseci obavljanja dužnosti likvidacionog Upravnika, Sudimac je po bagatelnoj ceni raskrčmio opštinsku, odnosno imovinu JP „Informativni centar“, čiji je SO osnivač, vrednu preko 5.000.000 dinara. To tako, što je sa Dejanom Pejićem, bivšim direktorom Doma kulture prvo spalio dokumentaciju IC, te proglasio Dom kulture za najvećeg poverioca IC, iako ovo preduzeće nije dugovalo Domu kulture ni jedan dinar. U Izveštaju NBS iz 2007. „Informatini centar“ je POZITIVNO poslovao, od osnivanja 2000-te godine do momenta likvidacije.

Krajem 2007. godine Sudimac donosi Odluku o prekidu likvidacionog i otvaranju stečajnog postupka nad JP „Informativni centar“. Agencija za privredne Registre u Beogradu obaveštava 18.04.2008. godine SO Aleksandrovac, da likividacija „Informativnog centra“ ne može preći u stečajni postupak, jer se stečaj ne sprovodi kod pravnih subjekata čiji je osnivač lokalna samouprava. (Sudimac nije bio na času, kada se ta lekcija učila, jer je 12 godina studirao na Pravnom fakultetu u Kragujevcu prim. autora).

Krajem 2008. godine, u dogovoru sa svojim pajtosima smišlja novu igranku. Tačnije, 05.11.2008. godine podnosi navodnu ostavku na mesto likvidacionog Upravnika, što je na sednici Skupštine od 18.11.2008.godine i usvojeno.Tom prilikom SO je donela Rešenje o prestanku dužnosti likvidacionog upravnika, ali, ne i o imenovaju novog lividacionog upravnika JP „Informativni centar“!?

Gototovo u isto vreme SO donosi, jednu za dugom, Odluku o lividaciji Turističke organizacije, Sportke organizacije Aleksandrovca, kao i Kulturno prosvetne Zajednice. To je urađeno, kako bi na ulicu bili izbačeni politički neistomišljenici tadašnjeg predsednika opštine, te neometano izvršena pljačka imovine Opštine. Pod plaštom brige za građane Župe, novac od likvidacije/ja završio u džepovima pojedinaca.

Punih 13 godina, čelnici Opštine, kao i nadležne opštinske službe „zaboravili“ su da završe otvorene stečajne postupke. Zbog tog "zaborava" nije sprovedeno Rešenje SO o razrešenju Sudimaca, koji je ostao u APR upisan sve do 20.07.2018.godine, kada je nebuloznom odlukom SO razrešen dužnosti likvidacionog upravnika, iako ga nakon razrešenja 2008. SO Aleksandrovac nije ponovo imenovala.

Dakle, tog 30. jula 2018. SO razrešava Sudimca i za novog likvidacionog Upravnikia IC imenuje Nebojšu Bondžića, koji je i dalje na dužnosti, jer likvidacija IC i drugih opštinskih preduzeća, nije do danas završena.

Baš te 2018. godine, i baš nekako u isto vrereme kada je doneta nezakonita odluka SO, Sudimac presavija tabak i tuži opštinu Aleksandrovac. Septembra 2020. godine Osnovni sud odlučuje da mu  dodeli oko 15.000.000 dinara za 11-godišnju apanažu, iako od 2008. godine ništa nije radio kao likvidacioni Upravnik, te nije SO podnosio redovne Izveštaje o toku likvidacije, a što je po Zakonu bio obavezan.

Sudimac i njegova kriminalna bratija, naneli su ogromnu štetu budžetu i građanima Župe. Ta šteta je, nekoliko desetina puta veća od visine štete koju je opština platila Sudimcu za apanažu likvidacionog Upravnika IC.

Znajući šta su sve radili i kako su, svih ovih godina, bezočno krčmili imovinu opštine Aleksandrovac, mnogi „stručnjaci“ bivše vlasti, preleteli su u jato SNS. Među prvima su u hodu dresove promenili Vukosav Sudimac i Tomiša Savković. Sudimac je ovih dana smenjen sa funkcije člana opštinskog Veća,  a Tomiša je kao bivši predsednik SO, zauzeo odborničko mesto SNS u lokalnom parlamentu. Oni i još desetak perjanica bivše vlasti, misle da će ih partijska knjižica spasiti od ruke pravde, te da neće odgovarati za kriminal koji su počinili. 

O aferi „Vuća“, ali i drugim aferama bivših vlastodržaca Aleksandrovca, sve više se interesuju građani Župe, ali i cele Srbije. Duboko verujemo, da će bahatost Sudimca i njegovih pomagača ovih dana postati predmet sveobuhvatne istrage nadležnih organa države Srbije. 

Нема коментара:

Постави коментар