Navigacioni menij

среда, 31. март 2021.

Nečuvene brljotine Vukosava Sudimca– peti deo

PO SVOM ĆEFU KRČMIO NOVAC OD
PRODAJE IMOVINE INFORMATIVNOG CENTRA

Aeksandrovac – Vukosav Sudimac, poznatiji u Župi po nadimku Vuća, sada već bivši likvidacioni Upravnik JP „Informativni centar“ u Aleksandrovcu, od 2007 – 2018 godine IZIGRAVAO na svakom koraku pozitivne propise države Srbije.

U Izveštaju, koji je 2007. godine Usvojila SO Aleksandrovac, se jasno vidi, da je Vukosav Sudimac po ličnom nahođenju krčmio novac od prodaje opreme JP „Informativni centar“ u likvidaciji.

Tako je na bazi LAŽNOG Sporazuma sa Dejanom Pejićem bivšim direktorom Doma kulture u Aleksandrovcu, toj ustanovi uplatio 500.000 dinara. Tom prilikom uplatio je i potraživanja STR „Globus“, kao i STR „22maj“ u Aleksandrovcu, ALI NE i radnicima IC.

Kako se iz priloženog može videti, među poveriocima, u tom trenutku, nema Poreske Uprave u Aleksandrovcu, koju je Sudimac posle godinu dana stavio na spisak. 

понедељак, 29. март 2021.

Nečuvene brljotine Vukosava Sudimca– četvrti deo

ZA BAGATELU RASKRČMIO IMOVINU INFORMATIVNOG CENTRA

Aeksandrovac – Vukosav Sudimac, poznatiji u Župi po nadimku Vuća, sada već bivši likvidacioni Upravnik JP „Informativni centar“ u Aleksandrovcu, od 2007 – 2018 godine IZIGRAVAO na svakom koraku pozitivne propise države Srbije.

On je u sprezi sa Dejanom Pejićem, bivšim direktorom aleksandrovačkog Doma kulture, raskrčmio imovinu Informativnog cetra. Tačnije, nekoliko puta umanjio stvarnu vrednost, onemogićivši na taj način da 20 radnika ove medijske kuće, kao i drugi poverioci, naplate svoja potraživanja.

Ilustracije radi, putnički automobil marke „Jugo koral“ star godinu ipo dana, koji je u momentu prodaje vredeo oko 550.000 dinara, prodat je Domu kulture za 251.926,95 dinara.


Predajnik Radio Župe vredan 9.000 evra, Sudimac je prodao ispod svake cene. Tačnije za 139.365,77 dinara. Radijski link vredan 350.000 dinara, prodat je za 93.836,94 dinara. Na spisku za rasprodaju našla se i ostala oprema IC, koju je Pejić kasnije, bud zašto krčmio, i Kurti i Murti.

U celoj ovoj priči, Sudimac i Pejić su naneli ogromnu finansijsku štetu budžetu opštine Aleksandrovac, čijim parama je kupljena sva rasprodata oprema, a koja je služila za rad Radio Župe, Župskih novina i Hronike Župe.

Sudimac i Pejić su, kako smo pisali, napravili lažani Sporazum o navodnom prebijanju dugova, kako bi  Dom kulture predstavili kao najvećeg poverioca. Ustvari, najveći poverioci su radnici ove informativne kuće, koji su voljom bivših opštinskih moćnika, bez objašnjenja, izbačeni na ulicu. 

Zbog nečuvenih brljotina Sudimca, Pejića, ali i drugih povezanih lica, postupak likvidacije IC, koji je započet 2007. godine, ni do danas nije završen. Dugovi su sada desetostruko veći, a sve to će skupo platiti građani Župe.

Podsetimo, da je Sudimac osudio opštinu Aleksandrovac, da mu pod pretnjom izvršenja, isplati oko 140.000 evra za apanažu likvidacionog upravnika.


недеља, 28. март 2021.

Nečuvene brljotine Vukosava Sudimca – treći deo


UNIŠTIO DOKUMENTACIJU INFORMATIVNOG CENTRA, PA PRIKAZAO LAŽNE DUGOVE PREDUZEĆA

Aleksandrovac – Vukosav Sudimac, poznatiji u Župi po nadimku Vuća, sada već bivši likvidacioni Upravnik JP „Informativni centar“ u Aleksandrovcu, od 2007 – 2018 godine IZIGRAVAO na svakom koraku pozitivne propise države Srbije.

Prema izjavi desetak bivših radnika tog preduzeća, među kojima su i knjigovođe, u momentu likvidacije Informativni centar nije imao ni dinara duga prema Domu kulture u Aleksandrovcu, pa time Dom kulture nije mogao biti najveći poverilac ove bivše medijske kuće, koko je to u svojstvu likvidacionog Upravnika predstavio Vukosav Sudimac.

-Sudimac je u dogovoru sa bivšim čelnicima aleksandrovačke opštine, kao i bivšim direktorom Doma kulture Dejanom Pejićem - prvo uništio dokumentaciju o sedmogodišnjem poslovanju „Informativnog centra“, pa zatim u Sporazumu sa Pejićem napisao, tj. izmislio podatak  - da je Dom kulture najveći poverilac IC, te da potražuje 1.468.112 dinara od IC u likvidaciji“- tvrde bivše knjigovođe IC.

Oni ističu, da su osnovna sredstva i oprema IC prodati na licitacijii, na kojoj je Dom kulture bio jedini kupac“ -  po znatno nižim cenama od stvarne. Tačnije, za samo 1.180.000 dinara. Pogotovu ako se zna, da nov Predajnik od 300 vati, nov automobil „Jugo 55“, novi kompjuteri, miksete i druga oprema vrede preko 5,5 miliona dinara.

Radnik opštinske Uprave Aleksandrovac, kome je 2007. godine naloženo da zapečati prostorije „Informativnog centra“, a koji je želeo da mu ime ne objavimo u novinama kaže, da se „Sudimac nije mešao u svoj posao“.

-Ja sam po nalogu Dobrile Vukojević, bivše načelnice OU, crvenim voskom zapečatio službene prostorije IC u kojima je bila dokumentacija i oprema tog preduzeća. Znam da je Dejan Pejić jedini imao ključeve od tih prostorija i znam da je on uglavnom prodavao stvari i opremu Informativnog Centra“ – tvrdi izvor „Rasine press“.

Pomenimo, da će osmoro bivših radnika „Informativnog centra“, koji su kontaktirali našu Redakciju, kako tvrde, tužiti opštinu Aleksandrovac za neisplaćena potraživanja iz radnog odnosa. Oni kažu, da ih likvidacioni Upravnik Vukosav Sudimac nikada nije pozvao da prijave svoja potraživanja.

Podsetimo, da je Sudimac pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Brusu, SJ u Aleksandrovcu, osudio opštinu Aleksandrovac oko 140.000 evra, za 11-godišnju apanažu likvidacionog Upravnika, dok je bio sekretar Skupštine opštine. 

субота, 27. март 2021.

Brljotine Vukosava Sudimca – drugi deo

OBMANUO POVERIOCE „INFORMATIVNOG CENTRA“

Aleksandrovac – Vukosav Sudimac, poznatiji u Župi po nadimku Vuća, sada već bivši likvidacioni Upravnik JP „Informativni centar“ u Aleksandrovcu, od 2007 – 2018  godine izigravao pozitivne propise države Srbije. U moru brljotina „Rasina press“ dobila i „Obaveštenje - Poziv“ koji svedoči o nečuvenoj obmani poverilaca pomenutog preduzeća u likvidaciji.

Ovaj dokument, bez pečata i potpisa Sudimaca, našoj Redakciji predao Nebojša Bondžić, novi likvidacioni Upravnik.

Pravni tim „Rasine press“ zaključio – da isti nije validan, da je sačinjen sa nanerom - da pokrije nezakonito postupanje Sudimca u postupku likvidacije „Informativnog centra“. Ovo tim pre, jer dvadesetak radnika tog preduzeća, do danas nisu prijavili

svoja potraživanja, jer nisu bili obavešteni o tome.

Inače, kako piše u nerazumljivom Obaveštenju koje je Sudimac navodno sačinio i objavio 25. aprila 2007. godine, svoja potraživanja poverioci mogu da prijave na adresu JP „Informativni centar“ opštine Aleksandrovac, ulica 10 avgust bb sa upozorenjem – „da će potraživanja biti prekludirana ako ne budu prijavljena u roku od 30 dana  od dana zadnjeg objavljivanja. tj. ako ne bude pokrenut sudski postupak u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o osporavanju potraživanja“.

петак, 26. март 2021.

Brljotine Vukosava Sudimca

IZIGRAVAO ZAKON NA SVAKOM KORAKU, PA  ZA APANAŽU OSUDIO OPŠTINU 15.000.000 DINARA

Aleksandrovac  - Vukosav Sudimac, poznatiji u Župi kao Vuća, sada već bivši likvidacioni upravnik JP „Informativni centar“ u Aleksandrovcu, kao i bivši sekretar SO Aleksandrovac, izigravao Zakone države Srbije od momenta imenovanja do razrešenja sa ove dužnosti. Uprkos tome, pravosnažnom presudom osudio opštinu za15.000.000 dinara ili oko 140.000 evra za apanažu.

U prilog tome govori i veoma štura dokumentacija o likvidaciji JP „informativni cetar“, koju je Sudimac predao 28.08.2018. godine novom likvidacionom upravniku Nebojši Bondžiću.

Iz dokumenta se jasno vidi, da Sudimac NIJE postupao po Zakonu. Tačnije, nije dostavio sve račune o trošenju 1.180.000 dinara od prodaje emisione tehnike „Informativnog centra“, koji je objedinjavao rad Radio Župe i Župskih novina.

Potom, je sakrio Obaveštenje o pozivu svih poverilaca, da prijave svoja potraživanja. U prvom redu radnika tog JP, koji do danas nisu obeštećeni.

Dalje, Sudimac je posle zvaničnog roka, koji je samo on znao, uvrstio potraživanje Poreske Uprave u Aleksandrovcu, sa zakašnjenjem od godinu dana.

Sa bivšim direktorom Doma kulture Dejanom Pejićem, sačinio dana 12.11.2007. godine nebulozan sporazum, u kome je dogovorio - da se Pejić odrekne iznosa od 968.112 dinara. a da Domu kulture sa računa JP „Informativnog centra“ uplati iznos od 500.000 dinara, pa se time smatra „da su podraživanja Doma kulture namirena u potpunosti“!?

Između ostalog, Sudimac je bio sve vreme u sukobu interesa, jer je nespojivo da kao sekretar SO obavlja i funkciju likvidacionog upravnika. Tačnije, da za sebe pribavlja bilo kakvu dodatnu finansijsku korist. 

Svoje brljotine Sudimac nastavio sve do primopredaje dužnosti likvidacionog Upravnika, kada Bondžiću nije predao dokument o potraživanju Poreske uprave.

Sve ove i druge brljotine Sudimca, ali i bivšeg opštinskog rukovodstva, skupo će sada platiti građani Župe.

уторак, 23. март 2021.

Afera „Vuća“ trese Župu

OSUDIO OPŠTINU 140.000 EVRA ZA APANAŽU LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA, DOK JE BIO SEKRETAR SKUPŠTINE

Aleksandrovac – Vukosav Sudimac, poznatiji u Župi po nadimkiu Vuća, dobio je pravosnažnu presudu  Osnovnog suda u Brusu sudske jedinice u Aleksandrovcu kojom se, prema rečima Milana Minića, nečelnika opštinske Uprave, opštini Aleksandrovac nalaže da u roku od 8 dana isplati Sudimcu oko 15.000.000 dinara ili oko 140.000 evra, na ime naknade za posao likvidacionog upravnika, koji je obavljao od 2007 – 2018. godine. Sudimac je bio i sekretar Skupštine opštine od 2005 - 2013 godine.

Sud je, takođe, naložio opštini Aleksandrovac da plati i troškove parničnog postupka u iznosu od 275.350 dinara, a sve pod pretnjom prinudnog izvršenja.

U obrazloženju presude, između ostalog  stoji, da je odlukom SO Aleksandrovac od 12.02.2007. godine pokrenut postupak likvidacije JP „Informativni centar“, i na istoj sednici Vukosav Sudimac postavljen za likvidacionog upravnika tog preduzeća.

Krajem 2007. godine Sudimac donosi Odluku o prekidu likvidacionog i otvaranju stečajnog postupka nad JP „Informativni centar“. Agencija za privredne registre u Beogradu obaveštava 08.04.2008. godine SO Aleksandrovac, da likividacija „Informativnog centra“ ne može preći u stečajni postupak, jer se stečaj ne  sprovodi kod pravnih subjekata čiji je osnivač lokalna samouprava.

Vukosav Sudimac 05.11.2008. godine podnosi ostavku na mesto likvidacioniog Upravnika, što je na sednici Skupštine od 18.11.2008.godine i usvojeno.Tom prilikom doneto je i Rešenje o prestanku dužnosti likvidacionog upravnika.

Nadležne opštinske  službe punih 10 godina nisu sprovele ovo Rešenje, pa je tako Sudimac ostao u APR upisan kao likvidaciioni upravnik „Informativnog centra“ sve do 30.07.2018.godine kada je razrešen dužnosti, a na njegovo mesto imenovan Nebojša Bondžić koji volonterski obavlja taj posao.

Te 2018. godine Vukosav Sudimac presavija tabak, tuži opštinu Aleksandrovac i dobija apanažu za period od 11 godina. Za ogromnu štetu po budžet i građane Župe, odgovorne su nadležne službe i tadašnji javni funkcioneri, koji nisu sproveli odluke Skupštine.

Inače, Sudimac je do jula 2018. godine bio na funkcija likvidacionog Upravnika JP "Informativni centar". Sada je na funkciji člana opštinskog Veća, zamenika predsednika opštinske Izborne komisije i član još šest opoštinskih komisija. Stalno je zaposlen u Centru za socijalni rad, kao pravnik.

Pokrenut postupak revizije

Prema rečima Ivana Novakovića, javnog pravobranioca opštine Aleksandrovac, kod Kasacionog suda u Beogradu, pokrenut je postupak Revizije ove sudske odluke.