Navigacioni menij

понедељак, 14. јун 2021.

Sudimcu isplaćeno 15.000.000 dinara, iako je presuda već bila ukinuta

OPŠTINSKI JAVNI PRAVOBRANILAC „ZABORAVIO“ NA TOK PREDMETA!?

Aleksandrovac  - Zbog propusta Ivana Novakovića, javnog pravobranioca opštine Aleksandrovac, iz opštinske kase je bez potrebe 30.marta isplaćeno 15.000.000 dinara Vukosavu Sudimcu,  po presudi Apelacionog suda u Kragujevcu, koju je Vrhovni Kasacioni sud u Beogradu, zbog zastarelosti, ukinuo još 18. marta ove godine.

Na zahtev „Rasine press“ da objasni svoje nečinjenje u ovoj pravnoj stvari, zbog čega su građani Župe pretrpeli ogromnu štetu, Novaković kaže, da je on „tek ovih dana zvanično dobio presudu“.

Pravni tim „Rasine press“ ocenjuje, da je Novakoviću stalo do zaštite ineresa opštine Aleksandrovac, kao do lanjskog snega. Novaković je bio dužan, da pre isplate proveri tok predmeta na sajtu Kasacionog suda u Beogradu, a da je to uradio, video bi da je presuda ukinuta pre 12 dana.

Ovo je  Novakoviuć morao da proveri, i zbog činjenice što je u januaru ove godine napisao i pečatom Pravobranilaštva overio zahtev Kasacionom sudu za Reviziju postupka.

Dakle, posle ovog i ovakvog zaborava, Novaković ne samo što mora da leti sa funkcije javnog pravobranioca, već su se stekli svi uslovi, da mu načelnik opštinske Uprave podnese krivičnu prijavu za zloupotrebu službenog položaja“ – zaključuje pravni tim „Rasine press“.

Ток предмета Врховног касационог суда

Обавезна поља
Унесите бројеве са слике
Број предмета
Рев 231/2021
Решен
Решен
Датум пријема
21.01.2021
Основ спора
Исплата
1 21.01.2021 Дана 21.01.2021 примљен је предмет и додељен је судији Гордана Комненић
2 02.06.2021 Предмет решен: Укинуто од 18.03.2021, експедовано 02.06.2021.

 

Ko je zatajio oko uručenja presude Kasacionog suda u slučaju Sudimac?

SUD PRESUDIO 18. MARTA, A DVANAEST DANA KASNIJE SUDIMAC NAPLATIO OD OPŠTINE 15.000.000 DINARA ILI OKO 140.000 EVRA

Aleksandrovac – Sa zakašnjenjem od dva ipo meseca u opštinu Aleksandrovac stiglo je Rešenje Vrhovnog Kasacionog suda u Beogradu o UKIDANJU presude Apelacionog suda u Kragujevcu Gž 94/20 , kojom je sud u Kragujevcu obavezao opštinu Aleksandrovac da pod pretnjom prinudnog  izvršenja isplati u roku od 8 dana Vukosavu Sudimcu blizu 15.000.000 dinara ili oko 140.000 evra za jedanaestogodišnju apanažu likvidacionog Upravnika JP „Inform,sativni centar“, a što je opština 30.marta i učinila.

Dakle, predmetno Rešenje Vrhovnog Kasacionog suda je na pisarnici opštine Aleksandrovac zavedeno tek 11. juna ove godine!?

Da li je reč o nečijoj grešci ili nameri? Da li je Sudimac znao za ukidanje presude od strane Kasacionog suda, pa je brže-bolje pokrenuo prinudnu naplatu? Da li je možda bio u sprezi sa nekim u Apelacionom sudu u Kragujevcu, preko koga je išlo uručenje Rešenja Vrhovnog kasacionog suda opštini Aleksandrovac? Da li.....?

Na ova i mnoga druga pitanja, neko treba i mora da odgovori. Tim pre, jer je šteta za opštinu Aleksandrovac i građane Župe, čijim parama se puni opštinska kasa, ogromna.

 

субота, 12. јун 2021.

Velika pobeda "Rasine press"

KASACIONI SUD UKINUO PRESUDU, SUDIMAC MORA OPŠTINI  DA VRATI  PARE

Aleksandrovac - Pisanje „Rasine press“ o tome da je Vukosav Sudimac nezasluženo naplatio od opštine Aleksandrovac 15.000.000 dinara ili oko 140.000 evra za jedanaestogodišnju apanažu likvidacionog Upravnika JP „Informativni centar“ potvrdio je Vrhovni kasacioni sud u Beogradu, koji je UKINUO drugostepenu presudu Apelacionog suda u Kragujevcu i obavezao ovaj sud da donese novu presudu.

Uobrazloženju odluke Kasacionog suda između ostalog stoji, da je sud u Kragujevcu pogrešno primenio materijalno pravo, te da nije utvrdio očiglednu zastarelost potraživanja Sudimca.

-U konkretnom slučaju, drugostepeni sud prilikom odlučivanja nije uzeo u obzir da je tuženi (opština Aleksandrovac) još u odgovoru na tužbu istakao prigovor zastarelosti, niti se na tu bitnu okolnost izjasnio, što je od uticaja na visinu naknade koju tužilac može da potražuje u sudskom sporu. Prema oceni Vrhovnog kasacionog suda, potraživanje naknade za rad likvidacionog upravnika spada u povremena novčana potraživanja, jer je reč o novčanim davanjima čija je visina unapred poznata, koja dospevaju u razmaku od mesec dana, tako da se na ova potraživanja primenjuje rok zastarelosti propisan članom 372. Stav 1. Zakona o obligacionim odnosima, što znači da zastarevaju za tri godine od dospelosti svakog pojedinačnog davanja.

U ponovnom postupku drugostepeni sud će ceniti istaknuti prigovor zastarelosti potraživanja sa aspekta da je reč o povremenom potraživanju, koje zastareva u roku i na način propisan članom 372. Stav 1 ZOO i u tom smislu će pravilno primeniti materijalno pravo  u vezi visine naknade troškova koje je tužilac kao LU  imao u sprovođenju likvidacije, u skladu sa članom 542. Zakona o privrednim društvima“ - stoji između ostalog u obrazloženju preesude Vrhovnog kasacionog suda.

Vukosav Sudimac ima, dakle, pravo da naplati naknadu za LU i to za 2016, 2017 i 2018 godinu od oko 3.000.000 dinara. Ostatak od oko 12.000.000 dinara mora da vrati opštini Aleksandrovac, odnosno građanima Župe koji pune opštinsku kasu, bez obzira što je osmislio fiktivni razvod od svoje supruge i što joj je sudskim putem prepisao svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu.

Pravni tim "Rasine press" ocenjuje da postoji pravni mehanizam, po kome se bez obzira na razvod i prenos imovine na bračnog druga, može radi namirenja dugova prema opštini Aleksandrovac i gražanima Župe, prodati deo imovine, koja se koliko do juče vodila na Vukosava, a od pre nekoliko meseci na njegovu suprugu. Osim toga, Sudimac prima i platu u Centru za socijalni rad opštine Aleksandrovac od oko 70.000 dinara.

Sudimca odgovarn za kriminalnu likvidaciju IC

Građani Župe i šira javnost Srbije očekuju procesuiranje Sudimca i svih drugih povezanih lica u SO Aleksandrovac, kako za nesprovođenje odluka SO i kršenje Zakona države Srbije, tako i za kriminalnu likvidaciju JP „Informativni centr“ 2007 godine, kada je 20 radnika te medijske kuće izbačeno na ulicu, kako bi se u Dom kulture i druga javna opštinska preduzeća udomili nestručni pojedinci tadašnje vladajće koalicije GG "Pokret za Župu - DS".

Naplatio od opštine 2020 i 2021 godine preko 260.000 dinara

Za dolazak na 18 sednica opštinskog Veća Sudimac je od opštine Aleksandrovac naplatio (od avgusta 2020 do maja 2021. godine) 138.544 dinara, a kao član Opštinske Izborne komisije naplatio je 2020. godine 121.880,52 dinara. Nakon pisanja „Rasine press“ o aferi „Vuća“ koje su preneli svi mediji u Srbiji i Evropi, Sudimac je smenjen iz Veća, kao i iz sedam opštinskih komisija.