Navigacioni menij

четвртак, 8. децембар 2022.

Projekat Centara kompetencija za društvene inovacije iz LjubljaneUZ POMOĆ STRUČNJAKA DO AKTIVNOG I ZDRAVOG STARENJA

Univerzitet u Ljublјani, uz podršku partnera projekta SI4CARE, pokrenuo stalni centar kompetencija za društvene inovacije za aktivno i zdravo starenje “Adrion”, podstičući poosvećenost pronalaženju i pružanju novih rešenja i modernih koncepata za aktivno i zdravo starenje širom Regiona. Prezentacija ovog projekta održana je i na Sajmu turizma u Novom Sadu, tj. na štandu vrnjačkog “Merkura”. 

Kako se čulo na promociji, taj projekat postavio je temelje za stvaranje Kompetentnog centra za društvene inovacije za aktivno i zdravo starenje, koji ima za cilj da poveže istraživačke institucije, opštine, ministarstva, organizacije i druge zainteresovane aktere, u realizaciji misije pronalaženja i pružanja novih rešenja i savremenih koncepata za zdravo starenje. Projekat uključuje promociju društvenih inovacija, pozitivnog stava i solidarnosti za sve generacije, sa posebnim akcentom na osetljive grupe, uključujući i stariju populaciju.

Odluku o stvaranju Centra kompetencija doneta je na junskom zasedanju organizacije SI4CARE u Atini. Njegovo osnivanje predstavlja realizaciju formalne posvećenosti projekta evropskim vlastima i vodiće računa o promociji i unapređenju rezultata i nastavku funkcionisanja međunarodnog ekosistema.

Detaljnije, aktivnosti Centra kompetencija obuhvataju organizovanje sastanaka i radionica, stručnu podršku u obuci i edukaciji starijih lica za povećanje njihove digitalne pismenosti, a biće usmerene na opštu međunarodnu razmenu znanja između svih aktera koji se bave aktivnošću i zdravim starenjem, Rezulati rada ovog centra, kako je planirano, biće predstavljeni na godišnjoj Konferenciji Regiona, koja će se održati u Ljubljani, na proleće 2023. Godine.

Centar kompetencija će na taj način, pod rukovodstvom Stručne komisije, podsticati aktivan, strateški pristup oblasti društvenog razvoja i ulaganja u njega, što zahteva pažnju i saradnju svih ključnih aktera u oblasti aktivnog i zdravog starenja. U ovoj oblasti rešavaće se ključni izazovi, posebno u pogledu natprosečnog brzog rasta stare populacije i potrebe za dugotrajnom negom.

Prema rečima stručnjaka, pružanje adekvatnih zdravstvenih usluga za sve veći broj ljudi koji stare, sada je ključno pitanje. jedan od odgovora, s obzirom na tehnološki napredak, su tehnologije za život uz pomoć ambijenta i inteligencije.

„Društvene inovacije ovde igraju važnu ulogu. Ako se primeni na zdravstveni sistem, stvara društvenu vrednost sa efektivnim uticajem na društvo, agregirajući potrebe i interese, povećavajući građansko učešće i jačajući društvenu koheziju“, izjavio je vođa projekta SI4CARE i rukovodilac Centra kompetencija prof. Vlado Dimovski sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani.

Projekat SI4CARE rešava ovaj zajednički izazov doprinoseći razvoju efikasnog transnacionalnog ekosistema za primenu društvenih inovacija u integrisanim zdravstvenim uslugama za starije osobe. Kompetentni centar za društvene inovacije za aktivno i zdravo starenje će se stoga uklopiti u ovaj okvir nadovezujući se na dostignuća projekta, obezbeđujući primenu i kontinuitet SI4CARE integrisanog modela zdravstvene nege I omogućavajući njegovo širenje na druge regione. 

O SI4CARE-u:

Predvođen Univerzitetom u Ljubljani, projekat SI4CARE (Social Innovation forIntegrated Health CARE of ADRION Region) počeo je u decembru 2020. godine i završava se u maju 2023. godine, a uključuje 10 partnera iz Slovenije, Italije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Grčke. Podržan je od strane Interreg ADRION programa i sufinansiran je od strane ERDF i IPAII fonda u ukupnom iznosu od 2,3 miliona evra.