Navigacioni menij

уторак, 23. март 2021.

Afera „Vuća“ trese Župu

OSUDIO OPŠTINU 140.000 EVRA ZA APANAŽU LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA, DOK JE BIO SEKRETAR SKUPŠTINE

Aleksandrovac – Vukosav Sudimac, poznatiji u Župi po nadimkiu Vuća, dobio je pravosnažnu presudu  Osnovnog suda u Brusu sudske jedinice u Aleksandrovcu kojom se, prema rečima Milana Minića, nečelnika opštinske Uprave, opštini Aleksandrovac nalaže da u roku od 8 dana isplati Sudimcu oko 15.000.000 dinara ili oko 140.000 evra, na ime naknade za posao likvidacionog upravnika, koji je obavljao od 2007 – 2018. godine. Sudimac je bio i sekretar Skupštine opštine od 2005 - 2013 godine.

Sud je, takođe, naložio opštini Aleksandrovac da plati i troškove parničnog postupka u iznosu od 275.350 dinara, a sve pod pretnjom prinudnog izvršenja.

U obrazloženju presude, između ostalog  stoji, da je odlukom SO Aleksandrovac od 12.02.2007. godine pokrenut postupak likvidacije JP „Informativni centar“, i na istoj sednici Vukosav Sudimac postavljen za likvidacionog upravnika tog preduzeća.

Krajem 2007. godine Sudimac donosi Odluku o prekidu likvidacionog i otvaranju stečajnog postupka nad JP „Informativni centar“. Agencija za privredne registre u Beogradu obaveštava 08.04.2008. godine SO Aleksandrovac, da likividacija „Informativnog centra“ ne može preći u stečajni postupak, jer se stečaj ne  sprovodi kod pravnih subjekata čiji je osnivač lokalna samouprava.

Vukosav Sudimac 05.11.2008. godine podnosi ostavku na mesto likvidacioniog Upravnika, što je na sednici Skupštine od 18.11.2008.godine i usvojeno.Tom prilikom doneto je i Rešenje o prestanku dužnosti likvidacionog upravnika.

Nadležne opštinske  službe punih 10 godina nisu sprovele ovo Rešenje, pa je tako Sudimac ostao u APR upisan kao likvidaciioni upravnik „Informativnog centra“ sve do 30.07.2018.godine kada je razrešen dužnosti, a na njegovo mesto imenovan Nebojša Bondžić koji volonterski obavlja taj posao.

Te 2018. godine Vukosav Sudimac presavija tabak, tuži opštinu Aleksandrovac i dobija apanažu za period od 11 godina. Za ogromnu štetu po budžet i građane Župe, odgovorne su nadležne službe i tadašnji javni funkcioneri, koji nisu sproveli odluke Skupštine.

Inače, Sudimac je do jula 2018. godine bio na funkcija likvidacionog Upravnika JP "Informativni centar". Sada je na funkciji člana opštinskog Veća, zamenika predsednika opštinske Izborne komisije i član još šest opoštinskih komisija. Stalno je zaposlen u Centru za socijalni rad, kao pravnik.

Pokrenut postupak revizije

Prema rečima Ivana Novakovića, javnog pravobranioca opštine Aleksandrovac, kod Kasacionog suda u Beogradu, pokrenut je postupak Revizije ove sudske odluke.

Нема коментара:

Постави коментар