Navigacioni menij

петак, 26. март 2021.

Brljotine Vukosava Sudimca

IZIGRAVAO ZAKON NA SVAKOM KORAKU, PA  ZA APANAŽU OSUDIO OPŠTINU 15.000.000 DINARA

Aleksandrovac  - Vukosav Sudimac, poznatiji u Župi kao Vuća, sada već bivši likvidacioni upravnik JP „Informativni centar“ u Aleksandrovcu, kao i bivši sekretar SO Aleksandrovac, izigravao Zakone države Srbije od momenta imenovanja do razrešenja sa ove dužnosti. Uprkos tome, pravosnažnom presudom osudio opštinu za15.000.000 dinara ili oko 140.000 evra za apanažu.

U prilog tome govori i veoma štura dokumentacija o likvidaciji JP „informativni cetar“, koju je Sudimac predao 28.08.2018. godine novom likvidacionom upravniku Nebojši Bondžiću.

Iz dokumenta se jasno vidi, da Sudimac NIJE postupao po Zakonu. Tačnije, nije dostavio sve račune o trošenju 1.180.000 dinara od prodaje emisione tehnike „Informativnog centra“, koji je objedinjavao rad Radio Župe i Župskih novina.

Potom, je sakrio Obaveštenje o pozivu svih poverilaca, da prijave svoja potraživanja. U prvom redu radnika tog JP, koji do danas nisu obeštećeni.

Dalje, Sudimac je posle zvaničnog roka, koji je samo on znao, uvrstio potraživanje Poreske Uprave u Aleksandrovcu, sa zakašnjenjem od godinu dana.

Sa bivšim direktorom Doma kulture Dejanom Pejićem, sačinio dana 12.11.2007. godine nebulozan sporazum, u kome je dogovorio - da se Pejić odrekne iznosa od 968.112 dinara. a da Domu kulture sa računa JP „Informativnog centra“ uplati iznos od 500.000 dinara, pa se time smatra „da su podraživanja Doma kulture namirena u potpunosti“!?

Između ostalog, Sudimac je bio sve vreme u sukobu interesa, jer je nespojivo da kao sekretar SO obavlja i funkciju likvidacionog upravnika. Tačnije, da za sebe pribavlja bilo kakvu dodatnu finansijsku korist. 

Svoje brljotine Sudimac nastavio sve do primopredaje dužnosti likvidacionog Upravnika, kada Bondžiću nije predao dokument o potraživanju Poreske uprave.

Sve ove i druge brljotine Sudimca, ali i bivšeg opštinskog rukovodstva, skupo će sada platiti građani Župe.

Нема коментара:

Постави коментар