Navigacioni menij

субота, 15. мај 2021.

Ponašanje Vukosava Sudimca po sistemu - "držite lopova"


PROIZVOLJNIM TUMAČENJEM ZAKONA POKUŠAVA DA IZBEGNE ODGOVORNOST ZA PROPUSTE, DOK JE ISTOVREMENO BIO SEKRETAR OPŠTINE I LIKVIDACIONI UPRAVNIK

Aleksandrovac – U nameri da izbegne odgovornost za naplatu apanaže likvidacionog upravnika JP „Infromativni centar“ od 15.000.000 dinara iz opštinske kase, koja je nastala zbog grubog kršenja Statuta opštine Aleksandrovac i Zakona o lokalnoj samoupravi, Vukosav Sudimac ovih dana tvrdi, kako je od 2007 – 2013. godine „časno i pošteno obavljao funkciju sekretara SO i dužnost LU, dok su drugi činili greške“.

Pokriće za svoje tvrdnje, Sudimac je našao u proizvoljnom tumačenju Zakona  o lokalnoj samoupravi, gde u članu 40 jasno piše, šta su prava i dužnosti sekretara Skupštine opštine. Tačnije, da se sekretar Skupštine opštine stara o: obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem  i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela, i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad“.

Pravni tim „Rasine press“ ocenjuje, da je u svojstvu sekretara SO, Sudimac bio dužan da 2008. godine sprovede svoju ostavku, tj. Rešenje Skupštine opštine Aleksandrovac  o njegovom razrešenju sa dužnosti  likvidacioniog Upravnika JP „Informativni centar“, koji ni posle 13 godina nije likivdiran.

Ovo tim pre, jer je ODLUKU Skupštine opštine Aleksandrovac o njegovom ponovnom razrešenju, iz 2018. godine, sproveo niko drugi do sekretar SO. Tačnije, Ljuljana Jović tadašnji i sadašnji sekretar SOAleksandrovac.

Ljiljana Jović je 28.avgusta 2018. godine, u svojstvu sekretara SO, sačinila, potpisala i pečatom Opštine overila Zapisnik o primopredaji dužnosti LU, između Vukosava Sudimca i Nebojše Bondžića, koga je 8.juna 2018. godine Skupština opštine Aleksandrovc  imenovala za novog likvidacionog Upravnika JP „Infromsativni centar“.

Dakle,u radnjama Vukosava Sudimaca od 2008 – 20013 godine se jasno vidi, da je svesno i namerno izigravao Zakon o lokalnoj samoupravi, kao i Statut opštine Aleksandrovac. Sve sa ciljem, da odugovlači brisanje svoga imena iz APR, gde se do 2018. godine vodio kao likvidacioni Upravnik JP „Informativni centar“, zbog čega je u sudskom postupku od opštine Aleksandrovac naplatio 15.000.000 dinara ili oko 140.000 evra za jedanaestogodišnju apanažu LU.

Naplata 15 miliona od Opštine, nije jedina stvar za koju Sudimac treba  i mora da odgovara. On je direktno odgovoran za kriminalni postupak likvidacije JP „Informativni  centar“, gde je 2007. godine sa Dejanom Pejićem tadašnjim direktorom  aleksandrovačkog Doma kulture, lažirao zvanične podatke poslovanja tog preduzeća, kako bi 20 radnika te informativne kuće  ostavio bez sigurne kore hleba i izbacio ih na ulicu.

Inače, desetak radnika bišeg "Informativnog centra" ovih dana spremaju tužbe protiv opštine Aleksandrovac za neizmirene plate, regrese, godišnje odmore i ostale prinadležnosti koji su im te 2007. godine pripadale po Zakonu o radu, a koje Sudimac i tadašnja opštinska vrhuška nisu hteli da im izmire. Jednom rečju, brljotine Sudimca i njegovih nalogodavaca, sada će skupo platiti građani Župe, čijim se parama puni budžet aleksandrovačke opštine.      Redakcija "Rasine press"


Нема коментара:

Постави коментар