Navigacioni menij

понедељак, 11. јул 2022.

Unapređenje dijaloga između organizacija civilnog društva i javnih vlasti kod projekata javno-privatnog partnerstva na lokalnom nivou

 

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO U SRBIJI

    Zahvaljujući Zakonu o Javno privatnom partnerstvu koji je usvojen 2011.godine,  prvi put je uveden pojam javno-privatnog partnesrstva koji predstavlja dugoročnu saradnju između javnog i privatnog sektora kod zajedničkog sprovođenja projekata od od javnog značaja.

   Ovaj oblik saradnje bi trebalo da spaja odgovornost vlasti koja brine o javnom interesu, sa jedne strane i upravljačke sposobnosti, fleksibilnost i ekonomičnost privatnog sektora, sa druge. Koncept javno privatnog partnerstva omogućava da svaki od partnera preuzme rizik kojim može da upravlja na najadekvatniji način čime se postiže veća efikasnost u korišćenju javnih resursa i bolji kvalitet usluga.

   Sa ekonomskog aspekta, podrazumeva se da će sredstva uložna u projekat doneti veću vrednost u odnosu na konvencionalno finasiranje(finansiranje iz budžeta, zaduživanje kod banaka...)Uključivanje privatnog sektora takođe donosi i određeni nivo znanja i stručnosti koji obično nedostaje javnom sektoru, naročito u određenim oblastima (npr. energetska efikasnost). Sa socijalnog aspekta, ovi projekti moraju da uzmu u obzir zadovoljenje društvenih i socijalnih potreba građana.

Imajući sve ovo u vidu, opština Plandište je 2018.godine , realizujući projekat prekogranične saradnje pod nazivom “Pametne urbane usluge putem uniformnih standarda kvaliteta javne infrastrukture za veću efikasnost“    koji se odnosi upravo na energetsku efikasnost, odnosno na zamenu postojeće rasvete, novom  led rasvetom u Plandištu i svim ostalim naseljenim mestima u Opštini, ušla sa ovim projektom u javno - privatno partnestvo koje bi ove godine  a posebno naredne trebalo jasno da pokaže prednost ovog  partnerstva i benefite.

   Iako opština Plandište ima veoma razvijenu saradnju sa lokalnim organizacijama civilnog društva, ona  nije uključila organizacije civilnog društva, kao ni druge interesne grupe iz privatnog sektora u toku pripreme projekta JPP. Važno je da se istakne da postoji volja od  strane lokalne samouprave Plandište da podrži lokalne OCD u različitim aspektima,  što značajno doprinosi razvoju civilnog sektora. Pored finansijske podrške koja se na godišnjem nivou odvaja iz lokalnog budžeta za OCD, ova opština pruža i druge vidove podrške. Tako je opština Plandište  obezbedila prevoz zainteresovanim predstavnicima OCD iz Plandišta do Opštine Bečej,  gde se u okviru projekta ”Unapređenje dijaloga između organizacija civilnog društva i javnih vlasti kod projekata javno-privatnog partnerstva na lokalnom nivou” .  održala radionica, sa ciljem da se ostvare novi kontakti i mogući saradnja između OCD iz različitih sredina.

   Na osnovu iskustava opština iz evropskih zemalja,  projekat poziva i ukazuje na značaj dijaloga  između organizacija civilnog društva i javnih vlasti.koji , kako je praksa pokazala ,, jasno ukazuje na lakše i efikasnije rešavanje problema koji utiču na svakodnevni život građana. 

Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra u Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi usledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoćpoplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava,lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji,socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana krozsaradnju sa Vladom Republike Srbije.

Evropska unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.

Opština Plandište brine o svojim učenicima i studentima

„VUKOVCIMA“ URUČENE DIPLOME

Tradicija nagrađivanja majboljiu učenika osnovnih škola se nastavlja. I ove godine najboljim učenicima osnovnih škola opštine Plandište, generacije 2021/2022. predsednik Opštine, Jovan Repac svečano je uručio Vukove diplome, knjigu i novčanu nagradu u iznosu od 20.000 dinara.  Ove godine, u opštini Plandište je ukupno 12 učenika koji su nosioci Vukove diplome.             

Pozdravljajući sve prisutne i čestitajući izuzetan uspeh učenicima, predsednik je poželeo da svi učenici upišu željene škole i završe željene fakultete. Takođe je izrazio nadu da će po završetku fakulteta neko od njih i da se vrati i da svoj doprinos da u daljem razvoju opštine Plandište. Opština Plandište će nastaviti da pomaže dalje školovanje svojih sugrađana, kako srednjoškolaca tako i studenta. Kako je predsednik rekao, želja Opštine jeste da motiviše i podrži uspeh ,ali i da pomogne roditeljima u školovanju dece. Opština će nastojati itražiti načine i u buduće da pomaže sve one koji žele da se obrazuju, u granicama svojih mogućnosti.

Na svečanoj dodeli diploma i nagrada uz najbolje učenike bili su njihovi roditelji, razredne starešine i direktorisve tri osnovne škole.(Sava Divljakov, Višnja Manojlović i Miroslav Maričić).  U ime Opštine, nagrade su uručivali , predsednik Opštine, Jovan Repac, načelnica Društvenih delatnosti, Magdalena Tošić i Jelena Leontijević, stručni saradnik u organizaciji uručivanja nagrada  učenicima.U OŠ “Dositej Obradović“ Plandište, najvećoj na teritoriji opštine Plandište sa područnim odeljenjeima, ove godine je bilo 8 učenika Vukovaca: Teodora Pasku,Aleksandar Nedimović Klipa, Emilija Sekulić, Nina Glamočlija, Milica Bekić, Anabela Ivanovski, Tamara Majkić i Sara Milošević.  Učenik generacije je Aleksandar Nedimović Klipa .

 U OŠ ”Jovan Sterija Popović“ u Velikoj Gredi ove godine je bilo tri Vukovca , Sara Dević, Sara Pavković i Anđela Mrkela. Učenik generacije u ovoj školi je Sara Dević. U OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“ u Hajdučici, u školskoj 2021/2022. godini jedini Vukovac u učenik generacije je bio Luka Teči.

                                                                                                                                               Нема коментара:

Постави коментар