Navigacioni menij

петак, 29. јул 2022.

Realizacija projekta ”Unapređenje dijaloga između organizacija civilnog društva i javnih vlasti kod projekata javno-privatnog partnerstva na lokalnom nivou”

  

PRVA RADIONICA USPEŠNO ODRŽANA U PLANDIŠTU

Plandište - U ponedeljak, 28. februara 2022. godine, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj - InTER iz Beograda organizovao je u Plandištu  prvu radionicu u okviru projekta ”Unapređenje dijaloga između organizacija civilnog društva i javnih vlasti kod projekata javno-privatnog partnerstva na lokalnom nivou” . U Projektu, koji je finansiran od strane Beogradske otvorene škole (BOŠ), a preko  Delegacije Evropske unije u Srbiji, učestvuju tri opštine, Bečej, Plandište i Topola.             

Radionica u Plandištu je organizovana i uspešno realizovana  za predstavnike organizacija civilnog društva, medije i predstavnike lokalne samouprave. Sve prisutne je u ime Opštine Plandište pozdravila Aleksandra OdavićMak, načelnica Opštinske uprave Plandište koja je ukratko govorila o projektu javne rasvete koji je opština realizovala zahvaljujući javno-privatnom partnerstvu. Nakon toga, na temu javno-privatnog partnerstva i značaja dijaloga između organizacija civilnog društva i javnih vlasti, govorila je Vesela Vlašković, istraživač na projektu. U interaktivnom  duhu, na radionici  se govorilo o  primerima  dobre prakse u drugim opštinama i prezentovane su  konstruktivne ideje za javno-privatno partnerstvo u opštini Plandište. Prisutni su iskazali potrebu za edukacijom i spremnost da se edukuju kako bi poboljšali rad svojih organizacija.

Na radionici su predstavljeni preliminarni nalazi monitoring          izveštaja o stepenu uključenosti organizacija civilnog društva u proces planiranja i donošenja odluka u projektima javno-privatnog partnerstva na lokalnom nivou, koji govore da OCD nisu uključene  ni u jednoj fazi sprovođenja projekata  javno privatnog partnerstva. 

Radionice će se nakon Plandišta, održati u Topoli, a sredinom marta i u Bečeju gde će prisustvovati i jedan broj učesnika iz Plandišta.   G.R.

Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra u Srbiji.

Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije.


Evropska unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.

Нема коментара:

Постави коментар