Navigacioni menij

четвртак, 28. јул 2022.

Dijalog promena u opštini Plandište

Dobra saradanja OCD sa Lokalnom samoupravom


Institut za teritorijalni ekonomski razvoj - InTER iz Beograda organizovao je u Plandištu  Okrugli sto  u okviru projekta ”Unapređenje dijaloga između organizacija civilnog društva i javnih vlasti kod projekata javno-privatnog partnerstva na lokalnom nivou” . U projektu, koji je podržan od strane Beogradske otvorene škole (BOŠ), a preko  Delegacije Evropske unije u Srbiji, čija je realizacijapočela u avgustu 2021.godine a završava se krajem jula 2022.godine učestvovale su  tri opštine, Bečej, Plandište i Topola.

Okrugli sto u Plandištu je organizovan i uspešno realizovan  za predstavnike organizacija civilnog društva, medije i predstavnike lokalne samouprave. Sve prisutne je u ime Opštine Plandište pozdravila Aleksandra Odavić Mak, načelnica Opštinske uprave Plandište koja je izrazila zahvalnost što je opština Plandište bila uključena u realizaciju projekta i što su  predstavnici organizacija civilnog društva koja deluju u opštini Plandište, bili u prilici da se upoznaju sa javno-privatnim partnerstvom na kojem država sve više insistira. Nakon toga, prisutnim predstavnicima OCD  kratko se obratila i Marija Milenković, projektna menadžerka pozdravljajući prisutne i dajući reč istraživaču na projektu, Veseli Vlašković koja jepredstavila ključne nalaze monitoring izveštaja o stepenu uključenosti organizacija civilnog društva u dijalog sa javnim vlastima kod projekata javno-privatnog partnerstva.

U Srbiji  se sprovode projekti javno –privatnogpartnerstva.Od ukupno 209 odobrenih projekata JPP, njih 75 je ugovoreno, što predstavlja blizu 36% (javni ugovori koji su objavljeni na Portalu javnih nabavki/Javni ugovori JPP).  Najveći broj  odobrenih i realizovanih projekata je u Beogradu, 15. Od toga , najveći broj je u oblasti javne rasvete, javnog prevoza, izgradnje lokalne infrastrukture, održavanje lokalne infrastrukture, grejanja i toplotne energije, kao i komunalnog otpada.

Što se tiče opština koje su uključene u realizaciju ovog projekta, opština Topola je sa najvećim brojem realizovanih projekata.Opština Plandište ima veoma razvijenu saradnju sa lokalnim organizacijama civilnog društva  koje su aktivne
u različitim oblastima. Kako u Srbiji tako i u ove tri opštine, još uvek nema dovoljno razvijenog dijaloga  između organizacija civilnog društva i javnih vlasti na čemu treba raditi u narednom periodu, zaključak je Okruglog stola.      G.R.
 

Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra    u Srbiji.Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije.

Evropska unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.  

Нема коментара:

Постави коментар